141025 Översvämning


”Efter riklig nederbörd nåddes kulmen med vattennivåer på 1,5 meter över de normala vid översvämningarna kring Hunnebostrand på morgonen den 25/10. Sotenäset var dock aldrig helt avskuret, men på väg 171 vid Långöns vatten och väg 174 vid Kvarnforsen/Sotenäs trä var det lite för djupt för att köra med låga personbilar. Det gick fint att köra över Tossene och Bögebacken för att ta sig till och från Hunnebostrand. Några bilister fick problem men ingen människa kom till skada. Den 26/10 var väg 171 och 174 fullt framkomliga för låga personbilar igen.”

From 141025 Översvämning, posted by Hunnebo Strand on 10/27/2014 (59 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2