150906 Svante Lundgren vann Icebug Xperience 2015!

Warning: A size mismatch error occurred while trying to fetch the photos (the album reported 105 entries, but only 100 were returned).

”Svante Lundgren, Solvikingarna Göteborg och delårsboende i Kungshamn, vann Icebug Xperience 2015!
Under tre vackra sensommardagar 4-6 september arrangerades för andra året Icebug Xperience i Sotenäs. Runt 250 deltagare sprang och vandrade 74 km på Soteledens rödgnistrande granithällar genom Sotenäs vackra kulturlandskap med fantastiska vyer ut över Skagerak.
Ramsvik stugby var navet i Icebug Xperience 2015. Ramsviks erfarna restaurangchef Jennifer Oresten lade stort fokus på att servera ekologisk hållbar mat och dukade bl.a. upp en Västkustbuffé med lokalt fångad fisk och skaldjur. På kvällen berättade Joakim Jansson på Smögens fiskauktion om fiskauktionens verksamhet.
Såväl deltagare som arrangörer uttryckte stor glädje över det mycket lyckade arrangemanget.
Mer info på www. icebugx.se”

From 150906 Svante Lundgren vann Icebug Xperience 2015!, posted by Marcus Hunnebo Strand Bertilsson on 9/07/2015 (Showing 100 of 105 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2