Hunnebostrands kyrka och församling

Kyrkans grund lades sommaren 1910 och året därpå uppfördes kyrkan efter ritningar av arkitekt Sigfrid Ericson. 1986 uppfördes vid nordvästra sidan ett församlingshem efter ritningar av Magnus Wångblad. Församlingshemmet ansluter till kyrkan genom en glasad gång. Kyrkan består av ett långhus, med ett smalare tresidigt kor i öster. Norr om koret finns en sakristia. Kyrkobyggnaden vilar på en sockel av granit. Taket är belagt med skiffer och är valmat åt alla håll. Taket är uppdelat i två nivåer som skiljs åt av ett lågt väggparti (klerestorium) som också är klätt med skiffer. I väggpartiet finns fönster för ljusinsläpp. En takryttare står på takets västra sida och fungerar som kyrktorn. Det ljusa kyrkorummet är uppbyggt som en basilika. Vid sydöstra sidan intill koret finns en dopplats med en stor målning som skildrar Jesu dop utförd 1951 av Saga Walli. På motsvarande plats norr om koret finns predikstolen. Själva koret ligger tre trappsteg högre upp än övriga kyrkorummet. På östra korväggen finns två målningar utförda 1951 av Saga Walli. Målningen vänster (norr) om altaret skildrar uppståndelsen, medan målningen höger (söder) om altaret skildrar Jesu liknelse om sådden. Ljus leds in i koret från högt belägna fönster som är skymda av en korbåge. 2011 firade Hunnebostrands kyrka 100 år.

www.kyrktorget.se/hunnebostrand

Inga Event

Laddar Karta...