190712 Strand till Strand

Fredagen 12/7 2019 gick andra upplagan av Strand till Strand. Swimrun-tävlingen startade i Bovallstrand, genom samhället ut i vattnet – och därefter ömsom simmade, ömsom sprang deltagarna över öar och längs vattnet till Hunnebostrand.
Strand till Strand stöttar de lokala föreningarna, liksom deras ideella insatser för tävlingen. Tillsammans driver de Strand till Strand framåt. Överskottet från Strand till Strand fördelas till dessa föreningar.
www.strandtillstrand.se