Hummerakademien


 Svenska Hummerakademien är en ung organisation, grundad 1996. Den juridiska formen är en ideell förening. Akademiens grund vilar därför på dess medlemmars frivilliga och oavlönade arbetsinsatser. Intresset för hummern sträcker sig däremot mycket långt tillbaka i tiden. Hummer och hummerfiske är något som är lika naturligt för kustbefolkningen som älgjakten är i andra delar av landet. I flera hundra år har kustens folk fiskat hummer, för nöjet. Vad som inte är lika känt är att detta resultat i en enastående kunskapsbank, muntligt förmedlad från generation till generation, om fångstmetoder, redskap, bottenförhållanden, tillagningssätt, ja allt som på något sätt har anknytning till hummer.

Läs mer om Svenska Hummerakademien på www.sha.nu